Thema

archief

Zoeken

Hoe werkt DAS Factoring?

Stap 1 - Verzenden factuur
U levert goederen of diensten aan uw klant. Als u een factuur verzendt, stuurt u deze tegelijkertijd elektronisch aan ons.

Stap 2 - Betaling factuur
Wij betalen u snel, in de meeste gevallen binnen 24 uur al, maximaal 85% van de factuurwaarde, minus een factorfee.

Stap 3 - Debiteurenbeheer
Wij nemen het beheer van uw debiteur van u over. Als dat nodig is nemen wij contact op met uw debiteur. Dat doen wij zorgvuldig, met oog voor uw klantrelatie.

Stap 4 - Debiteur betaalt
De debiteur betaalt het factuurbedrag rechtstreeks aan ons.

Stap 5 - Betaling resterend bedrag
Zodra wij de betaling van de debiteur hebben ontvangen, maken wij het resterende bedrag minus financieringskosten aan u over.