Thema

archief

Zoeken

Hoelang kan degene die schade lijdt een schadevergoeding indienen?

Degene die schade lijdt, heeft drie jaar de tijd om de schade te claimen. De vordering tot het instellen van een schadevergoeding vervalt na verloop van drie jaren volgend op de dag waarop degene die schade lijdt met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden. Na die termijn kunt u niet meer voor enige schadevergoeding worden aangesproken.