Thema

archief

Zoeken

Ik heb in de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Is het nu onmogelijk de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen?

Nee, ook zonder eenzijdig wijzigingsbeding zijn er mogelijkheden de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Uw juridische positie is dan wel minder sterk. U mag alleen bij hoge uitzondering eenzijdig veranderingen in de arbeidsvoorwaarden doorvoeren. Binnen deze categorie wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen collectieve wijzigingen, die voor alle werknemers gelden en individuele wijzigingen. Een eenzijdige collectieve wijziging van de arbeidsvoorwaarden kan alleen als anders een onaanvaardbaar resultaat ontstaat of blijft bestaan. U kunt er in eerste instantie van uitgaan dat die uitzondering zich niet zo snel voordoet. De omstandigheden kunnen echter wel wijzigen, zodat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat u als werkgever die arbeidsvoorwaarden ongewijzigd voortzet.

Bij een individuele eenzijdige wijziging, bijvoorbeeld een functiewijziging, is in de rechtspraak bepaald dat een werknemer over het algemeen positief moet ingaan als u hem in verband met die gewijzigde omstandigheden een redelijk voorstel doet. Als werkgever moet u dan wel aantonen dat een onacceptabele situatie is ontstaan.