Thema

archief

Zoeken

Kan ik als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de schade die mijn werknemer aan een derde toebrengt?

Ja, dat is mogelijk. En niet alleen voor de werknemers die bij u werken op grond van een arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld ook voor uitzendkrachten of vakantiewerkers. De wet spreekt namelijk van ondergeschikten. Er is sprake van een zogenoemde risico-aansprakelijkheid voor de werkgever. Dat betekent dat er al sprake is van aansprakelijkheid als het risico (te weten de fout van de ondergeschikte met schade voor een derde tot gevolg) zich voltrekt. Schuld of verwijt aan de zijde van de werkgever is dus geen voorwaarde voor het ontstaan van de aansprakelijkheid. Er moet wel aan de volgende vereisten worden voldaan.
  • De ondergeschikte heeft een fout gemaakt.
  • Er moet voldoende verband zijn tussen de fout en de door de werkgever aan de werknemer/ondergeschikte opgedragen werkzaamheden.
  • U als werkgever heeft (juridische) zeggenschap over de gedragingen waarvan de fout deel uitmaakte.
Als aan deze vereisten is voldaan, betekent dit in de praktijk dat de derde die hierdoor schade lijdt niet alleen de werknemer kan aanspreken, maar ook u als werkgever. Als zowel de werkgever als de werknemer aansprakelijk zijn, bepaalt de wet dat de werknemer niet hoeft bij te dragen in de schadevergoeding. De werkgever betaalt dan dus de schadevergoeding. Dat is alleen anders als de fout het gevolg is van opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten van de werknemer. In dat geval kunt u als werkgever de betaalde schadevergoeding op de werknemer proberen te verhalen. Opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten wordt echter door een rechter niet snel aangenomen.