Thema

archief

Zoeken

Leverancier failliet. Wat nu?

Het is belangrijk dat de curator op de hoogte is van uw geschil. Als u een product of dienst heeft gekocht en al (deels) heeft betaald en er is nog niet geleverd, dan moet u contact op nemen met de curator die het faillissement van het bedrijf afhandelt. Inhet Centraal Insolventieregister kunt u opzoeken welke curator het faillissement afhandelt. Vraag de curator schriftelijk om de leveringsverplichting na te komen of om akkoord te gaan met de ontbinding van de overeenkomst. Als de curator aangeeft de leveringsverplichting na te willen komen, bent u verplicht dit aanbod te accepteren. Als de curator niet wil nakomen, verzoek hem dan met de ontbinding in te stemmen en u als schuldeiser voor het betaalde bedrag te erkennen. De curator zal een overzicht maken van het vermogen en de schulden van de leverancier. U krijgt daarna van de curator bericht of u (een gedeelte van) het bedrag terugkrijgt.

Alle vorderingen op een rij
Een curator verdeelt de openstaande vorderingen in preferente vorderingen en concurrente vorderingen. Schuldeisers met een preferente vordering hebben een door de wet erkend recht van voorrang. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en de banken. Schuldeisers met een concurrente vordering komen aan bod op het moment wanneer de vorderingen van de preferente schuldeisers zijn voldaan. In de praktijk komt het er vaak op neer dat er geen dan wel bijna geen vermogen meer over is om de concurrente vorderingen te voldoen. Uw vordering wordt gezien als een concurrente vordering. De kans is zodoende zeer klein dat uw vordering voldaan zal worden.

Via de website http://insolventies.rechtspraak.nl kunt u de faillissementsverslagen inzien en wordt u op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen van een faillissement.