Thema

archief

Zoeken

Moet ik als huurder meewerken als de verhuurder werkzaamheden aan het bedrijfspand wil uitvoeren?

Ja, als de verhuurder dringende werkzaamheden – dat wil zeggen werkzaamheden die niet tot het einde van de huurtijd kunnen wachten – aan het pand moet uitvoeren, dan moet u daaraan uw medewerking verlenen. Van een dringende reparatie is bijvoorbeeld sprake als de verhuurder door de gemeente wordt verplicht bepaalde werkzaamheden te verrichten en hij daaraan wil voldoen.

Renovatie
Onder renovatie wordt verstaan zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing. Voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden dient u eerst schriftelijke toestemming te geven. Als het renovatieplan redelijk is, moet u de renovatie gedogen. Dat geldt ook als in de huurovereenkomst is bepaald dat u als huurder uw medewerking aan veranderingen aan het pand moet toestaan. De verhuurder zal dan wel rekening moeten houden met de redelijke belangen van u als huurder.

Complexgewijze renovatie
Bij renovatie van een complex van 10 bedrijfspanden of meer, is een renovatieplan vermoedelijk redelijk als 70% van de huurders met het plan heeft ingestemd. Binnen acht weken nadat de verhuurder u heeft laten weten dat minimaal 70% van de huurders met het plan heeft ingestemd, kunt u de rechter verzoeken om de redelijkheid van het renovatieplan te toetsen.