Thema

archief

Zoeken

Hoe kan ik de huur van mijn bedrijfspand opzeggen?

Huurt u een bedrijfsruimte en wilt u van de huurovereenkomst af? In onderstaand overzicht gaan wij hierop in.

Einde huurperiode in zicht
Een huurcontract voor een bedrijfspand is meestal niet op elk moment op te zeggen. Dat komt omdat u bij de huur van een bedrijfspand vaak te maken heeft met een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld vier of vijf jaar. Als het einde van de huurperiode in zicht is, kunt u de huurovereenkomst opzeggen. Het is daarbij van belang om de opzegtermijn in acht te nemen. Meestal is de opzegtermijn een jaar of een halfjaar. In alle gevallen geldt: raadpleeg voor de exacte opzegtermijn uw huurovereenkomst. Zeg de huurovereenkomst schriftelijk en per aangetekende post op. Zo heeft u bewijs dat u op tijd heeft opgezegd.

Een voorbeeld
Stel dat in de huurovereenkomst staat dat u vanaf 1 december 2010 een bedrijfspand huurt, waarbij de huurtermijn telkens drie jaar is en de opzegtermijn zes maanden. Dat wil zeggen dat de eerste huurperiode eindigt op 31 november 2013. De huurovereenkomst eindigt niet automatisch. Als u wilt dat de huurovereenkomst eindigt, kan dat op zijn vroegst op 31 november 2013. U dient dan op te zeggen en wel uiterlijk vóór 1 juni 2013.

Uitzondering: niet voor elk bedrijfspand
In de wet is bepaald dat de huurperiode voor een huurovereenkomst van een middenstandsbedrijfsruimte moet gelden voor een periode van vijf jaar of langer. Als de huurperiode vijf jaar is, wordt deze automatisch (op grond van de wet) weer verlengd met een periode van vijf jaar. Als huurder is het wel mogelijk om op te zeggen na de eerste vijf jaar. Let op: meestal moet de opzegging een jaar van tevoren worden gedaan! De verhuurder kan vrijwel niet opzeggen na die eerste vijf jaar. Veelal loopt de overeenkomst na twee keer vijf jaar door voor onbepaalde tijd. Dan is het voor beide partijen wel mogelijk om elk jaar op te zeggen. Soms is echter wel een huurperiode van telkens vijf jaar afgesproken, dan zit u als huurder ook telkens weer vijf jaar aan de overeenkomst vast.