Thema

archief

Zoeken

Wanneer kan een verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

Middenstandsbedrijfsruimte
De verhuurder mag de huurovereenkomst van een winkelruimte alleen in een aantal gevallen opzeggen. Na de eerste vijf jaar van de huurovereenkomst mag dat alleen in de volgende gevallen.

  • De huurder runt zijn bedrijf niet zoals het een goed huurder betaamt (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
  • De verhuurder heeft de bedrijfsruimte dringend nodig voor eigen gebruik.

Na de tweede periode van vijf jaar, dus na tien jaar in totaal, krijgt de verhuurder er drie redenen bij om de huurovereenkomst te kunnen opzeggen. Dit zijn de volgende drie redenen.

  • Het feit dat de huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten.
  • De verhuurder wil een geldend gemeentelijk bestemmingsplan realiseren op de plaats van het bedrijfspand.
  • Als de belangen van de verhuurder om de huur te beĆ«indigen groter is dan het belang van de huurder om het bedrijfspand te blijven huren.

Andere dan die wettelijke opzeggingsgronden zijn niet toegestaan. Als een verhuurder een niet-toegestane opzeggingsgrond gebruikt, is de opzegging niet geldig.

Overige bedrijfsruimte
Is er geen sprake van een middenstandsbedrijfsruimte? Dan kunnen u en de verhuurder in principe zelf afspreken hoe de huurovereenkomst eindigt. Als dit niet duidelijk onderling is afgesproken, gelden er wettelijke bepalingen. Een huurovereenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan eindigt dan na het verstrijken van de periode. Een huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt als u of de verhuurder de overeenkomst opzegt.