Thema

archief

Zoeken

Wanneer mag btw worden verrekend over de incassokosten?

Als u een derde inschakelt om de vordering voor u te innen, kan deze derde voor zijn diensten btw bij u in rekening brengen.

Bent u btw-plichtig?
Bent u zelf een btw-plichtige ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan kan u de btw verrekenen. De btw vormt voor u in dat geval geen extra kostenpost. De incassokosten mogen in dat geval niet verhoogd worden met btw.

Bent u niet btw-plichtig?
Als u geen ondernemer bent in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of als de vordering betrekking heeft op een vrijgestelde prestatie als bedoeld in art. 11 van die wet, dan kan u de btw niet verrekenen. De btw vormt voor u in dat geval wel een extra kostenpost.
Conform art. 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de WIK) wordt in een dergelijk geval de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage. Dit geldt ook voor het minimumbedrag van € 40,00. U dient dan wel aan uw debiteur te kennen te geven dat u de btw niet kan verrekenen en dat de incassokosten met het btw-percentage zijn verhoogd. Wanneer de debiteur een consument is, dient u deze verklaring op te nemen in de verplichte aanmaning. De verhoging van het btw-percentage is beperkt tot het bedrag van de genormeerde incassokosten.