Thema

archief

Zoeken

Wat is de hoogte van de incassokosten?

Het percentage van de incassokosten daalt trapsgewijs naarmate de vordering stijgt.

Hoofdsom                                        Incassokosten in %
Over de 1e € 2.500                 15% (min. € 40)
Over de volgende € 2.500        10%
Over de volgende € 5.000        5%
Over de volgende € 190.000     1%
Over het meerdere                  0,5% (max. € 6.775)

Voorbeeld
Stel dat de vordering € 10.000 is. De incassokosten worden dan als volgt berekend:

1. Over de eerste € 2500 wordt 15% berekend ( met een minimum van € 40) = € 375
2. Over de volgende € 2500 wordt 10% berekend = € 250
3. Over de volgende € 5000 wordt 5% berekend = € 250
Totale incassokosten: € 875

NB: De hoofdsom mag niet worden verhoogd met eventueel over de hoofdsom verschuldigde rente. Vanaf het begin staat vast hoe hoog de maximale vergoeding voor alle verrichte incassohandelingen zijn.