Er is een fout opgetreden in dit component.

In welke gevallen kan het bestuur van een BV wel zelf aansprakelijk zijn?

Als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, kunnen bestuurders wél zelf aansprakelijk gesteld worden. Denk aan de situatie dat bestuurders niet melden dat belastingen en premies niet kunnen worden betaald, de voorgaande situatie het gevolg is van wanbeleid van de bestuurders in de afgelopen drie jaar, een faillissement van de BV het gevolg is van wanbeleid van de directie of voormalige bestuurders (maximaal drie jaar terug). En ook in de situatie dat de bestuurders verplichtingen aangaan waarvan ze weten dat het bedrijf die niet kan nakomen. Of het niet deponeren van de jaarstukken.

Let op!
Ook tot het moment van inschrijving van de BV in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is een bestuurder privé aansprakelijk.