Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de maten?

In principe is elke maat verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Maar stel dat een bevoegde maat, met een volmacht om namens de maatschap overeenkomsten te sluiten, een verkeerde beslissing neemt, dan kunnen de andere maten wel aansprakelijk zijn. Eventuele schuldeisers kunnen bij alle maten privé terecht, echter alleen voor gelijke delen. Handelt een van de maten onbevoegd, dan kunnen de overige maten in de regel niet worden aangesproken.