Er is een fout opgetreden in dit component.

Zijn er regels voor het onderhoud aan bomen?

Ja, de eigenaar van een boom is verplicht om regelmatig onderhoud aan een boom te verrichten. Dit heet de zorgplicht van de boomeigenaar. Op plaatsen waar sprake is van een gevaarlijke situatie geldt zelfs nog een extra zorgplicht voor de boomeigenaar. Een oude boom die bij stormachtig weer behoorlijk staat te kraken is een voorbeeld van een gevaarlijke situatie. Valt zo’n boom om en staat vast dat de eigenaar heeft nagelaten voldoende zorg aan de boom te besteden? Dan is sprake van een onrechtmatige daad en is de eigenaar aansprakelijk voor de schade.