Er is een fout opgetreden in dit component.

Moeten de buren toestaan dat ik voor onderhoudswerkzaamheden aan mijn pand tijdelijk van hun grond gebruik maak?

Ja, in principe moeten uw buren dit gebruik, het zogenoemde ladder- en steigerrecht, toestaan. Bijvoorbeeld voor het schilderen van uw pand of het uitvoeren van onderhoud. Het kan ook noodzakelijk zijn dat een steiger op het erf van uw buren moet worden geplaatst of uw pand tijdelijk gestut moet worden. U moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden. U bent verplicht uw buren vooraf mondeling of schriftelijk te informeren over de voorgenomen werkzaamheden. U moet duidelijk aangeven op welke wijze u gebruik wilt maken van het perceel van uw buren en voor hoe lang dat noodzakelijk is.

Kunnen de buren het gebruik weigeren?
Uw buren kunnen belangrijke redenen hebben om het gebruik te weigeren of tot een later tijdstip uit te stellen. Als u bijvoorbeeld een steiger op de uitrit van uw buren moet plaatsen, dan moeten uw buren de gelegenheid hebben de nodige maatregelen te nemen. Als uw buren ook een bedrijf hebben, moeten zij misschien bepaalde materialen tijdelijk elders opslaan, of hun auto ergens anders parkeren.

Let op: u moet eventuele schade vergoeden
Uw buren mogen geen schade ondervinden van uw gebruik. Als er schade ontstaat aan eigendommen van uw buren, dan zult u deze moeten vergoeden. Bijvoorbeeld als de planten in de tuin van de buren worden vertrapt. Maar ook als uw buren net als u een bedrijf hebben en zij bijvoorbeeld materialen gedurende het gebruik elders moeten opslaan. Schade die hierdoor ontstaat moet u ook vergoeden.