Er is een fout opgetreden in dit component.

Op de grond van de buren is een recht van overpad gevestigd. Is het toegestaan om op het pad bijvoorbeeld een container te plaatsen?

Nee, bij een recht van overpad geldt dat noch de eigenaar van het pad noch degene die over het pad mag gaan, hindernissen mag aanbrengen of plaatsen. Uw pad moet vrij toegankelijk blijven. U mag de buren niet hinderen om over het pad te gaan, andersom geldt dat natuurlijk ook. Dus het plaatsen van een container of andere zaken op het pad is niet toegestaan. Daarmee verhindert u namelijk een gemakkelijke doorgang.