Er is een fout opgetreden in dit component.

Stappenplan bij burenoverlast

Burenoverlast komt vaak voor. Enige geluidsoverlast zult u als buren van elkaar moeten accepteren. Het gaat dan om normale geluiden in en rondom een pand. Gelukkig is er veel dat u zelf tegen burenoverlast kunt doen. Ons stappenplan helpt u hierbij.

1. Doe navraag bij andere buren en de gemeente.
Breng voor uzelf in kaart waaruit de overlast precies bestaat. Houd bijvoorbeeld een tijdje bij wanneer de overlast plaatsvindt en hoe lang deze duurt. Praat ook eens met andere buren of mensen in de omgeving om erachter te komen of zij dezelfde klachten hebben. Wat u als overlast ervaart, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Vraag bij uw gemeente eens naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan vaak bepalingen over geluidsoverlast. Zo weet u wat de regelgeving is en of de overlast verboden is.

2. Ga in gesprek met uw buren!
Meld de overlast altijd eerst aan de buren. Een gesprek kan heel verhelderend werken. Leg uit waar de overlast volgens u uit bestaat en kom met oplossingen. Misschien weten de buren niet dat zij geluidsoverlast veroorzaken. Probeer samen tot afspraken te komen. U doet er goed aan de gemaakte afspraken kort schriftelijk te bevestigen.

3. Brief sturen.
Blijft u last houden van de overlast of houden de buren zich niet aan de gemaakte afspraken? Stuur de buren dan een brief. Geef aan dat u nog steeds overlast ondervindt. U kunt de buren daarnaast verzoeken en zonodig sommeren om de overlast te staken binnen een redelijke termijn. Onze voorbeeldbrief ‘burenoverlast’ kan u hierbij helpen.

4. Buurtbemiddeling of mediation. 
Als u er samen niet uitkomt, is het aan te raden om hulp van derden in te schakelen. Veel gemeenten kennen buurtbemiddeling. In een kleinere gemeente kan een wijkagent een bemiddelende rol spelen. Onafhankelijke bemiddelaars proberen samen met u en de buren tot een oplossing te komen. Ook mediation kan een oplossing zijn.

5. Laatste redmiddel; de politie of de rechter.
De politie kan optreden tegen geluidsoverlast die verboden is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt er ook voor kiezen om de buren die voor overlast zorgen voor de rechter te dagen. Het moet dan wel om ernstige overlast gaan. Bovendien moet u de overlast kunnen bewijzen. Bedenk wel dat het inschakelen van de politie of rechter de relatie met uw buren ernstig kan verslechteren.