Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer kan ik een hypotheek krijgen?

Een geldverstrekker zal niet zonder meer een hypothecaire lening aan iedere willekeurige ondernemer verstrekken. Ter bepaling of de hypothecaire lening verstrekt wordt, hanteert de kredietverstrekker acceptatiecriteria. Dit zijn voorwaarden waaraan u moet voldoen, wil de hypothecaire lening verstrekt worden. Als u een bedrijfspand wil financieren, spelen diverse factoren een rol. Denk aan de ondernemingsvorm, de cijfers van de onderneming, het eigen vermogen van de onderneming, de solvabiliteit van de onderneming, de liquiditeit van de onderneming en het ondernemingsplan.