Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer begint de bedenktijd te lopen?

Als u toch een schriftelijke koopovereenkomst sluit waarin een bedenktijd van minimaal drie dagen is opgenomen, begint deze bedenktijd te lopen op de dag nadat de koper een afschrift heeft ontvangen van de getekende koopakte.