Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe kan ik de opdracht opzeggen?

Intrekken
U kunt de opdracht altijd intrekken. Als u de opdracht intrekt hoeft u geen schadevergoeding te betalen aan de makelaar. Wel heeft de makelaar recht op vergoeding van de gemaakte kosten (bijvoorbeeld advertentiekosten). Het kan zijn dat u zogenoemde intrekkingkosten moet betalen. Dit is een redelijk percentage van het loon van de makelaar.

Opzeggen
U kunt de opdracht ook ontbinden, bijvoorbeeld omdat u vindt dat de makelaar ernstig tekortschiet in zijn verplichting. Hij spant zich bijvoorbeeld onvoldoende in. U moet dit dan wel kunnen aantonen. Voordat u mag ontbinden, moet u de makelaar nog wel schriftelijk de kans geven om binnen een bepaalde termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Dit doet u via een ingebrekestelling. Komt de makelaar zijn verplichtingen binnen die bepaalde termijn alsnog niet na? Dan mag u na die termijn de opdracht ontbinden. Als u de opdracht ontbindt, betaalt u vaak alleen gemaakte kosten, zoals advertentiekosten.