Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat mag ik verwachten van een opdracht tot bemiddeling / dienstverlening bij de koop of verkoop?

De opdracht tot bemiddeling houdt een inspanningsverbintenis in. Dit wil zeggen dat de makelaar zich voldoende moet inspannen ongeacht of het beoogde resultaat wordt bereikt. Voor deze inspanning is een vergoeding aan de makelaar verschuldigd, ook wel courtage genoemd.