Thema

Bedrijfspand en verhuur woonruimte

Zoeken

Wanneer gaat de termijn van de ontbindende voorwaarde in?

Dit hangt af van wat daarover tussen de koper en de verkoper is afgesproken. Het is belangrijk om deze termijn dan ook niet te laten verstrijken. Als hierover niets is afgesproken, zal worden gekeken naar de bedoeling van de koper en de verkoper en wat redelijk en billijk is in dat geval.