Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat is een ontbindende voorwaarde?

In onvoorziene situaties is het verstandiger van een koop te kunnen afzien. Bijvoorbeeld als de koper de financiering niet rond krijgt of een bepaalde vergunning niet verkrijgt. Bij een geldig beroep op een ontbindende voorwaarde komt de overeenkomt tussen koper en verkoper na het vervullen van de voorwaarde te vervallen.