Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe kan ik de verkoper aansprakelijk stellen?

Ten eerste moet u voldoen aan uw klachtplicht. Dit betekent dat u binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek heeft ontdekt, moet klagen. Een redelijke termijn is twee maanden. Vervolgens stelt u de verkoper in gebreke waarbij u hem een redelijke termijn gunt om het gebrek op te lossen. Als die termijn verstrijkt zonder dat de verkoper het gebrek heeft verholpen, is de verkoper in verzuim en heeft u verschillende mogelijkheden. Zo kunt u de koopovereenkomst (deels) ontbinden en een beroep doen op een vervangende schadevergoeding.