Er is een fout opgetreden in dit component.

Ontbinding huur bedrijfspand door de rechter

Een huurovereenkomst kan eindigen omdat de huurder of de verhuurder een belangrijke contractuele verplichting niet nakomt. Bijvoorbeeld als de huurder de huur niet betaalt of als de verhuurder het bedrijfspand niet ter beschikking van de huurder stelt. De rechter is de enige bevoegde instantie die in zo'n situatie de huurovereenkomst mag ontbinden.