Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe moet een verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

Een verhuurder moet de huurovereenkomst schriftelijk en per aangetekende post bij u opzeggen. Bij het einde van de huur van een winkelruimte moet de verhuurder hierbij ook de reden van opzegging aan u kenbaar maken.