Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik ben het niet eens met de huuropzegging van mijn 'overige bedrijfsruimte'. Wat nu?

Als er sprake is van overige bedrijfsruimte, is er geen sprake van huurbescherming. De huurder kan dan slechts aanspraak maken op ontruimingsbescherming. Wordt de huurovereenkomst opgezegd of beëindigd én wordt de ontruiming schriftelijk aangezegd? Dan wordt de huurovereenkomst beëindigd, maar hoeft de huurder op de aangegeven ontruimingsdag het gehuurde pand niet te ontruimen. De huurder kan tot twee maanden na de aangezegde ontruimingsdatum in het pand blijven. Deze periode is wettelijk bepaald en daarom niet van partijen afhankelijk.

Verzoek tot ontruimingsbescherming
In die periode van twee maanden heeft de huurder de mogelijkheid om bij de kantonrechter een verzoek tot ontruimingsbescherming in te dienen. Dit houdt in dat de kantonrechter wordt verzocht om de verplichting tot ontruiming uit te stellen. De kantonrechter kan maximaal een jaar uitstel van de verplichting tot ontruiming verlenen, te rekenen vanaf de einddatum van de huurovereenkomst. Voor het verstrijken van die termijn kan een verder uitstel worden gevraagd. In het meest gunstige geval, kan de rechter in totaal tot drie jaar uitstel tot ontruiming verlenen. 

Belangenafweging door de rechter
De beslissing of een ontruiming wordt uitgesteld, vindt plaats op grond van een belangenafweging. Naarmate de tijd verstrijkt, zal het voor een huurder lastiger worden om zijn belang bij het niet hoeven ontruimen aan te tonen. De huurder heeft dan ten slotte al lang de tijd gehad om andere vervangende huurruimte te vinden. Het uitstel tot ontruiming wordt in de praktijk niet vaak tot drie jaar gerekt. In de praktijk zal deze termijn veel korter zijn (bij een tweede verzoek bijvoorbeeld zal de rechter slechts vier maanden geven en bij een derde slechts een maand).

Geen huur, wel gebruiksvergoeding
De huurovereenkomst houdt wel op te bestaan vanaf de ontruimingsdag. In de periode dat de huurder aanspraak maakt op ontruimingsbescherming betaalt een huurder geen huur, maar een gebruiksvergoeding.