Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe komt een huurovereenkomst tot stand?

Een huurovereenkomst komt tot stand doordat twee partijen overeenstemming bereiken. Met andere woorden: tussen de huurder en de verhuurder worden afspraken gemaakt. Bij verhuur van een bedrijfspand betekent dit dat een huurder een bepaald bedrijfspand gedurende een bepaalde tijd huurt tegen een afgesproken huurprijs.