Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik huur een bedrijfsruimte, maar nu blijkt dat er strijd is met een bestemmingsplan. Wat nu?

Het komt helaas voor: u hebt een huurovereenkomst getekend voor een prachtig bedrijfspand voor uw nieuwe bedrijf. Na een tijdje ontvangt u een brief van de gemeente waarin de gemeente aangeeft dat uw bedrijfsactiviteiten in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. U wordt verzocht uw bedrijfsactiviteiten te staken op last van een dwangsom. Die kan flink oplopen.

Wat betekent strijd met het bestemmingsplan?
Voor bijna heel Nederland zijn regels vastgesteld op welke manier een stuk grond mag worden gebruikt. Wilt u weten hoe een gebouw of een terrein mag worden gebruikt of wat er precies gebouwd mag worden op uw eigen terrein, dan moet u het bestemmingsplan raadplegen. Zo komt u er achter of het mogelijk is om uw bedrijf te vestigen in het pand en in de buurt die u op het oog hebt. Als u uw bedrijf vestigt terwijl de activiteiten van uw bedrijf niet zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan van uw buurt, handelt u in strijd met het bestemmingsplan.

Verantwoordelijkheid van de verhuurder of huurder?
Had de verhuurder u niet moeten waarschuwen dat uw bedrijfsactiviteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan voordat u de huurovereenkomst tekende? Volgens de huidige rechtspraak is het antwoord in principe nee. Als huurder hebt u een onderzoeksplicht. Vaak staat deze onderzoeksplicht ook vermeld in de algemene voorwaarden van de verhuurder. Dat betekent dat u moet onderzoeken wat er in het bestemmingsplan van uw buurt staat en of de activiteiten van uw bedrijf zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan. Doet u dit niet? Dan kunt u de verhuurder in principe niet aansprakelijk stellen en draait u zelf op voor de eventuele schade.

Uitzondering: verhuurder weet ervan
Er is wel een uitzondering: als de verhuurder wist dat uw bedrijfsactiviteiten niet zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan en hij vertelt u dit niet. Kunt u dit aantonen? Bijvoorbeeld omdat deze situatie zich ook voordeed bij een vorige huurder? Dan kunt u de rechter verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden op grond van dwaling en de verhuurder aansprakelijk stellen.
 
Raadpleeg altijd het bestemmingsplan!
Voorkom onaangename verrassingen achteraf en controleer altijd vooraf het bestemmingsplan. Informatie over een bestemmingsplan is heel eenvoudig te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Nog niet alle bestemmingsplannen zijn hier te vinden. Staat het bestemmingsplan van de buurt die u zoekt nog niet op de site, dan kunt u de informatie opvragen bij uw gemeente.

Activiteiten toegestaan volgens het bestemmingsplan?
Blijkt na controle van het bestemmingsplan dat uw bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in het pand dat u op het oog hebt? Dan is het slim om dit te laten vastleggen in de huurovereenkomst. Zo kunnen er later geen misverstanden over bestaan.