Er is een fout opgetreden in dit component.

Door een lekkage is er schade aan mijn bedrijfsinventaris ontstaan. Mag ik de schade verrekenen met de huurprijs?

Nee, op eigen houtje verrekenen is niet toegestaan. Dit verbod is vaak in de huurovereenkomst vastgelegd. Sterker nog: als u verrekent, loopt u zelfs het risico op een boete die boven op de normale huurprijs komt.

Het is belangrijk te controleren wat over gebreken in de huurovereenkomst is afgesproken. Als tussen u en de verhuurder bijvoorbeeld is afgesproken dat een lekkage niet als gebrek wordt aangemerkt, dan kunt u geen beroep doen op huurprijsvermindering of een schadevergoeding.

In andere gevallen kunt u, als u van mening bent dat door de lekkage uw huurgenot is aangetast, de rechter verzoeken om de huurprijs te verminderen.