Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan ik wat doen aan de huurprijs van mijn bedrijfspand?

De huurprijs van een middenstandsbedrijfsruimte kan elke vijf jaar worden herzien, tenzij de overeenkomst voor een periode langer dan vijf jaar is gesloten. Het herzien van de huurprijs biedt kansen om de huurprijs naar beneden bij te stellen. Of om een voorstel van de verhuurder tot verhoging van de huurprijs te temperen.

Huurprijsverlaging toegestaan?
Raadpleeg de huurovereenkomst van uw bedrijfspand om te zien wat daarin is opgenomen over huurprijsverlaging. Als huurprijsverlaging in het contract niet is uitgesloten, kan de huurprijs in sommige gevallen verlaagd worden. Soms is dat een goede oplossing voor zowel de verhuurder als de huurder: een verhuurder wil immers liever niet dat een winkelpand leeg komt te staan en de huurder kan beter zijn verplichtingen nakomen. Bij een voorstel van de verhuurder moet in ieder geval kritisch gekeken worden naar de voorgestelde prijs en de redelijkheid daarvan. Neem bij twijfel contact op met een jurist.

Huurverhoging: wat is toegestaan?
Het wettelijk criterium voor een eventuele huurverhoging van een middenstandsbedrijfsruimte is: de gemiddelde prijs van vergelijkbare ruimte ter plaatse gerekend over de vijf voorafgaande jaren. Voor overige bedrijfsruimte geldt dit niet. Partijen zijn dan volledig vrij in het onderling afspreken van een huurprijswijziging. Een huurder wordt niet door de wet tegen een huurprijsverhoging beschermd. Als u het als huurder niet eens bent met een nieuw voorstel van de verhuurder, mag u de huurovereenkomst beƫindigen.

Let op!
Bent u het niet eens met een huurprijsverhoging voor uw bedrijfsruimte? Als u er met de verhuurder niet uitkomt, kunt u de rechter vragen om de nieuwe huurprijs vast te stellen. In dat geval is het verstandig om alvast een spaarpotje aan te houden. De aangepaste prijs gaat namelijk in op de datum dat de zaak bij de rechter start. Soms duurt het wel een jaar voordat de rechter uitspraak doet. Wordt de aangepaste huurprijs door de rechter bevestigd, dan moet de nieuwe prijs met terugwerkende kracht worden betaald.