Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat zijn de consequenties als ik de huurprijs niet kan voldoen?

Het is niet verstandig om de situatie op zijn beloop te laten. Al bij een huurachterstand van drie maanden kan de verhuurder namelijk de rechter verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruiming van het bedrijfspand toe te staan. Ook kan de verhuurder u soms een boete opleggen als u de huurprijs niet op tijd of niet volledig betaalt. Vaak is dan in de huurovereenkomst een boeteclausule opgenomen.

Als u niet meer in staat bent om de huurprijs te voldoen, is het heel belangrijk om met de verhuurder in gesprek te gaan. Probeer een betalingsregeling af te spreken. En nog belangrijker: zorg dat deze betalingsregeling schriftelijk tussen u en de verhuurder wordt vastgelegd. Zo heeft u bewijs van het bestaan van de betalingsregeling. Mocht een verhuurder de rechter in die situatie toch om ontbinding van de huurovereenkomst verzoeken, dan staat u met een afgesproken betalingsregeling die u vervolgens ook nakomt juridische gezien net even wat sterker.

Huurachterstand ingelopen, toch ontruiming?
Het niet of niet op tijd betalen van de huur, is in principe wanprestatie van de huurder. De verhuurder mag de rechter dan om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het bedrijfspand verzoeken. Zelfs als de huurder de huurachterstand heeft ingelopen. Dat neemt de wanprestatie namelijk niet direct weg. Het feit blijft dat de huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet steeds is nagekomen. Een verhuurder staat in zijn verzoek nog sterker als een huurachterstand meerdere keren is voorgekomen of als een eventuele betalingsregeling niet stipt is nagekomen. Dus zelfs bij een ingelopen huurachterstand kan de verhuurder de rechter om ontruiming verzoeken. In de rechtspraak zijn voorbeelden bekend van zaken waarin de rechter die ontruiming vervolgens ook heeft toegewezen.
Een rechter zal altijd per geval bekijken of het betalingsgedrag van de huurder ernstig genoeg is om de ontruiming te rechtvaardigen.

Ik zou nog wel een punt toevoegen over het feit dat er soms een boete kan worden op gelegd indien de huurder de huur niet tijdig of niet volledig overmaakt.