Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat kan ik tegen een huurprijsverhoging na indeplaatsstelling doen?

Als u het met de verhuurder niet eens wordt over de huurprijs, zal de rechter uiteindelijk de nieuwe huurprijs moeten vaststellen. Als blijkt dat het vorige bedrijf jarenlang voor een dubbeltje op de eerste rij heeft gezeten, is de kans aanzienlijk dat de huurlasten van u als nieuwe huurder behoorlijk zullen stijgen. Een huurovereenkomst die in het verre verleden voor de duur van vijf plus vijf jaren is aangegaan, is inmiddels voor onbepaalde tijd geldig en met een termijn van een jaar opzegbaar. U kunt weliswaar een beroep doen op huurbescherming, maar de wettelijke mogelijkheden voor de verhuurder zijn na tien jaar een stuk ruimer dan daarvoor.