Er is een fout opgetreden in dit component.

Zijn er risico’s verbonden aan de overname van een gehuurd bedrijfs- of winkelpand?

Ja, veel ondernemers realiseren zich niet dat er bij een indeplaatsstelling geen nieuwe huurovereenkomst gesloten wordt, maar dat alle rechten en plichten uit de lopende overeenkomst worden overgenomen door de opvolgend ondernemer. Het overnemen van een lopende huurovereenkomst kan nog wel eens onaangename verrassingen opleveren.

Onaangename verrassing
Denk aan de situatie dat de huurprijs al jaren niet is herzien en dat de nieuwe eigenaar met een schrikbarend huurverhogingsvoorstel wordt geconfronteerd. De huurprijs van middenstandsbedrijfsruimte kan namelijk elke vijf jaar worden herzien, tenzij de overeenkomst voor een termijn langer dan vijf jaar is gesloten. Ook kunt u worden geconfronteerd met een huuropzegging. Bij een nieuwe huurovereenkomst is het voor een verhuurder moeilijker om in de eerste vijf jaar de huur op te zeggen. Na het verstrijken van de eerste tien jaar wordt dit beduidend makkelijker.

Doe onderzoek
Het is belangrijk dat ondernemers zich goed verdiepen in de inhoud van de huurovereenkomst en de toepasselijke algemene bepalingen. Ga ook na of gedurende de looptijd van de huurovereenkomst nog aanvullende afspraken tussen de verhuurder en de voorganger zijn gemaakt. Breng in ieder geval de risico’s in kaart voordat u grote investeringen in een pand gaat doen. Dat voorkomt een hoop onaangename verrassingen!