Er is een fout opgetreden in dit component.

Ontbinding huurovereenkomst door de rechter

U kunt de huurovereenkomst laten eindigen als de huurder een belangrijke contractuele verplichting niet nakomt. Bijvoorbeeld als de huurder de huur niet betaalt of ernstige en voortdurende overlast voor z'n medebewoners, omwonenden of de verhuurder veroorzaakt. Wilt u de huurovereenkomst met de huurder laten eindigen? De rechter is de enige bevoegde instantie die dit in zo'n situatie mag doen. Alleen hij mag de huurder veroordelen de woning te verlaten. Een rechter zal dat alleen doen als de situatie ernstig genoeg is om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen.