Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe moet een huurder de huurovereenkomst opzeggen?

Een huurder moet zich houden aan de volgende regels.
  • De huurovereenkomst moet schriftelijk en aangetekend opgezegd worden (de huurder hoeft geen reden op te geven).
  • De opzegtermijn is gelijk aan de overeengekomen betalingstermijn (maar nooit korter dan een maand of langer dan drie maanden).
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd
Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan een huurder in principe niet tussentijds opzeggen (dit kan alleen als u als verhuurder ermee akkoord gaat). Na afloop van de periode in de huurovereenkomst, moet een huurder de huur met inachtneming van de normale opzegtermijn opzeggen.