Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe moet ik als verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

U moet zich houden aan de volgende regels.
  • U moet de huurovereenkomst schriftelijk en per aangetekende post opzeggen.
  • De opzegtermijn is minimaal drie maanden. Soms moet u een langere opzegtermijn in acht nemen. Voor ieder volledig huurjaar komt er voor de verhuurder namelijk een maand opzegtermijn bij. De opzegtermijn voor de verhuurder kan echter nooit langer dan zes maanden zijn.
  • In de brief moet u minimaal één van de zes wettelijk toegestane redenen opgeven. Als er medehuurders zijn, moeten zij afzonderlijk een opzeggingsbrief ontvangen. In de brief moet de vraag staan of de huurder binnen zes weken schriftelijk akkoord gaat met de huuropzegging. Doet hij dat niet? Dan kan de huurovereenkomst slechts worden beëindigd door de rechter.
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd
Een huurovereenkomst kan voor een bepaalde tijd zijn aangegaan, bijvoorbeeld van 1 februari 2013 tot en met 31 januari 2014. Het is een misverstand dat een huurovereenkomst dan automatisch eindigt. Ook een huurovereenkomst voor bepaalde tijd moet door u worden opgezegd!