Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer kan ik als verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

U mag de huurovereenkomst van woonruimte alleen in zes gevallen opzeggen.

  • De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
  • De verhuurder heeft de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik.
  • Het feit dat de huurder niet akkoord gaat met een redelijke aanbod van de verhuurder om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten.
  • De verhuurder wil een geldend gemeentelijk bestemmingsplan realiseren op de plaats van de woning.
  • Als er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beĆ«indigen groter is dan het belang van de huurder om in de kamer te blijven wonen.
  • De woonruimte was tijdelijk verhuurd (een verhuurder mag alleen in een paar gevallen de huurovereenkomst om deze reden opzeggen, namelijk als: de verhuurder of de vorige huurder (die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verbleef) na afloop van de tijdelijke huur weer zelf in de woonruimte gaat wonen of als de verhuurder nog niet eerder zelf in de woning heeft gewoond en hij na afloop van de tijdelijke huur zelf in de woning wil gaan wonen).
Andere dan die wettelijke redenen zijn niet toegestaan. Als een verhuurder een niet-toegestane opzeggingsgrond gebruikt, is de opzegging niet geldig.