Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe komt een huurovereenkomst voor de huur van woonruimte tot stand?

Een huurovereenkomst komt tot stand doordat twee partijen overeenstemming bereiken. Met andere woorden: tussen de huurder en de verhuurder worden afspraken gemaakt. Bij verhuur van woonruimte betekent dit dat een huurder een bepaalde woonruimte gedurende een bepaalde tijd huurt tegen een afgesproken huurprijs.