Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik wil werkzaamheden aan de woning uitvoeren. Moet de huurder meewerken?

Ja, als u dringende werkzaamheden – dat wil zeggen werkzaamheden die niet tot het einde van de huurtijd kunnen wachten - aan de woning moet uitvoeren, dan moet de huurder daaraan zijn medewerking verlenen. Van een dringende reparatie is bijvoorbeeld sprake als u als verhuurder door de gemeente wordt verplicht bepaalde werkzaamheden te verrichten en u daaraan wil voldoen.

Renovatie
Onder renovatie wordt verstaan zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing. Voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden dient een huurder eerst schriftelijke toestemming te geven. Als het renovatieplan redelijk is, moet de huurder de renovatie gedogen. Dat geldt ook als in de huurovereenkomst is bepaald dat de huurder zijn medewerking aan veranderingen aan de woning moet toestaan. U zult als verhuurder dan wel rekening moeten houden met de redelijke belangen van de huurder.

Complexgewijze renovatie
Bij renovatie van een complex van tien woningen of meer, is een renovatieplan vermoedelijk redelijk als 70% van de huurders met het plan heeft ingestemd.