Er is een fout opgetreden in dit component.

Welk onderhoud komt voor rekening van de huurder en welk onderhoud voor rekening van de verhuurder?

Bij de huur van woonruimte moeten de huurder en verhuurder er samen voor zorgen dat de woning in goede staat is en blijft. Het onderhoud is door de wet verdeeld tussen de huurder en de verhuurder. In principe komt het kleine onderhoud van de woning voor rekening van de huurder en het grote onderhoud, meestal de buitenzijde van de woning, voor rekening van de verhuurder.

Klein onderhoud
Het kleine en dagelijkse onderhoud dat de huurder moet uitvoeren ligt in principe vast in een wettelijke lijst van kleine herstellingen, het zogenoemde Besluit Kleine Herstellingen. Die lijst is dwingend recht. Dat betekent dat de verhuurder daarvan niet mag afwijken in het nadeel van de huurder. Alle overige ernstige gebreken komen dan in principe voor rekening van verhuurder.