Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan ik onderhuur verbieden?

Ja, onderhuur van woonruimte is bij wet verboden met één uitzondering: Hospita verhuur. Hospitaverhuur is het verhuren van een of meerdere kamers terwijl de hoofdhuurder zelf in de woning blijft wonen. Wilt u deze vorm ook verbieden, dan kunt u in de huurovereenkomst vastleggen dat u redelijke bezwaren tegen alle vormen van onderhuur heeft en dat u onderhuur daarom niet toestaat.  Zo wordt onderhuur van een deel van de woning (bijvoorbeeld een kamer), terwijl de hoofdhuurder zelf ook in de woning woont, alsnog uitgesloten. Ook kunt u in de huurovereenkomst opnemen dat u onderhuur alleen toestaat na schriftelijke toestemming. Als niets wordt opgenomen over onderhuur, dan is het wetsartikel geldig. In dat geval is hospitaverhuur wel toegestaan, maar andere vormen van onderhuur niet.

Toch onderverhuurd?
Heeft uw huurder toch onderverhuurd in strijd met de wet of de huurovereenkomst? Dan pleegt de hoofdhuurder wanprestatie. Als verhuurder kunt u dan de rechter vragen de hoofdhuurovereenkomst te ontbinden. De rechter beoordeelt of de wanprestatie daarvoor ernstig genoeg is.