Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe zit het met veranderingen die een huurder in de woonruimite heeft aangebracht?

Veranderingen die een huurder met uw schriftelijke toestemming heeft aangebracht, mag een huurder in de woning laten zitten. Ander veranderingen mag een huurder – als de huurovereenkomst tenminste ná 1 augustus 2003 is ingegaan – alleen laten zitten als u die zonder noemenswaardige kosten ongedaan kan maken.