Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: schade door een foute boekhouder

Ik heb een café en liet jarenlang mijn boekhouding door administratiekantoor X doen. Er is geen schriftelijke overeenkomst. Ieder kwartaal leverde ik mijn bonnetjes bij X in. Nu ben ik via een bevriende kennis bij een andere boekhouder terechtgekomen en die blijkt maar liefst 1.000 euro per jaar goedkoper te zijn. Bij mijn oude boekhouder betaalde ik 2.450 euro per jaar en deze doet het voor 1.300 euro per jaar. Ik heb twee werknemers in dienst en mijn oude boekhouder heeft nooit de loonbelasting doorgegeven aan de Belastingdienst. Nu moet ik een fikse boete betalen en misschien gaat men een onderzoek tegen mij starten. Is dit geen oplichting? Nu blijkt ook dat de oude boekhouder geen btw heeft afgedragen en de loonadministratie en de jaaropgaven niet goed heeft ingevuld. Ik wil dat u te veel betaalde terughaalt en desnoods een procedure start.
 
Met vriendelijke groeten,
 
G.J. de Vries
Café/restaurant “Het Paardje”
 
 
Dit soort zaken komt vaak voor bij DAS. Een ondernemer is bewust of toevallig overgestapt naar een andere boekhouder en is van mening, al dan niet ingefluisterd door de nieuwe boekhouder, dat hij jarenlang teveel heeft betaald. En ook dat de vorige boekhouder zijn werk niet goed heeft gedaan. De ondernemer is boos en wil zijn geld terug! Of DAS dit kan oplossen.
 
Wat is er juridisch aan de hand?
De ondernemer is van mening dat er wanprestatie is gepleegd, dit is de civielrechtelijke component in het verhaal. Verder is er een fiscale component waar wij als juristen moeilijk zicht op hebben. Tot slot zou de ondernemer  zijn opgelicht, dit is de strafrechtelijke component.
 
A. Civielrechtelijke component: de boekhouder aansprakelijk stellen
Als de boekhouder niet aan de eisen van goed vakmanschap voldoet (lees: toerekenbaar tekortschiet), kan de ondernemer hem aansprakelijk stellen voor de schade. De te nemen stappen zijn als volgt.

1. De schade vaststellen en een prijskaartje in euro's eraan hangen.
2. Het verband tussen schade en de acties van de boekhouder leggen.
3. Aantonen dat de boekhouder toerekenbaar tekort is geschoten.
 
Door toedoen van deze boekhouder  is een  ondernemer  in fiscaalrechtelijke zin in de problemen gekomen en lijdt hij schade. Als de ondernemer kan aantonen dat de boekhouder zijn diensten gebrekkig heeft uitgevoerd en de ondernemer hierdoor schade lijdt, is een boekhouder schadeplichtig. 

Wanprestatie vaak lastig te bewijzen
In de praktijk is het vaak lastig aan te tonen dat de boekhouder wanprestatie heeft gepleegd. Wat we vaak merken is dat de ondernemer nooit een ingebrekestelling heeft gestuurd en achteraf klaagt over fouten en verkeerde aangiftes. Ook zien we vaak dat er geen overeenkomst ten grondslag ligt aan de dienstverlening. Mocht er al schade zijn, dan is dat in zo’n geval vaak moeilijk aan te tonen. Het beste wat een jurist dan  kan doen, is om een andere onafhankelijke boekhouder naar de administratie te laten kijken en een (expertise)rapport te laten schrijven.
 
B. Strafrechtelijke component: het Openbaar Ministerie kan een boekhouder aanklagen
Er is mogelijk ook een strafrechtelijk element in deze zaak, namelijk oplichting. De boekhouder kan door het Openbaar Ministerie worden aangeklaagd voor het plegen van een strafbaar feit. Op dit proces kan een ondernemer zelf weinig invloed uitoefenen. Als het goed is, zal de officier van justitie op enig moment aan de ondernemer vragen of hij zich als civiele partij in de strafzaak wenst te voegen. Dat wil zeggen: de schade van de ondernemer wordt dan meegenomen in het strafproces. De ondernemer hoeft in zo’n geval dus niet apart een civiele procedure te starten. 

C. Fiscale component: de belastingdienst kan een boete opleggen
Sinds 1 juli 2009 kan de belastingdienst boetes opleggen aan accountants en boekhouders die de fout ingaan. Een voorwaarde is wel dat de boekhouder medepleger is. Dat wil zeggen dat de boekhouder met zijn cliënt samenspant en expres in opdracht van zijn cliënt een foutieve aangifte indient. In de praktijk zal de belastingdienst waarschijnlijk terughoudend omgaan met het opleggen van boetes aan accountants en boekhouders.

Verschil accountant en boekhouder
In dit artikel heb ik mij bewust beperkt tot boekhouders. Kleine ondernemers hebben doorgaans voldoende aan een boekhouder en hebben geen (veel duurdere) accountant nodig. Bij accountants geldt juridisch grotendeels hetzelfde, maar dan kan men soms ook een klacht over de accountant indienen bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de NBA.

Geen keurmerk voor boekhouders
Het zou fijn als er een keurmerk zou zijn voor boekhouders. Helaas bestaat zo'n keurmerk niet. De belastingdienst weet precies welke boekhouder betrouwbaar is en welke niet. Helaas mogen ze die informatie niet delen met ondernemers. Men moet dus via via en op verjaardagen en partijen horen welke boekhouder goed is en welke niet.
 
Ten slotte enkele tips

  • Zorg dat u de afspraken met een boekhouder schriftelijk vastlegt in een overeenkomst.
  • Uitgangspunt is dat u als ondernemer zelf verantwoordelijk blijft voor uw administratie en dus ook de aangiftes bij de belastingdienst (dit geldt dus in dit geval ten aanzien van de btw en de jaarstukken). Zorg daarom altijd dat u zelf inzicht krijgt in uw eigen boekhouding. Zorg bijvoorbeeld dat u uw eigen bonnetjes kunt inboeken.
  • Vraag bij twijfel over uw boekhouder een second opinion aan bij een andere boekhouder.
  • De belastingdienst is soms bereid om de aangiften te herzien als u met goede argumenten komt. Het is misschien lastig, maar zeker het proberen waard.
  • Schakel tijdig juridisch advies in. Een jurist kan u helpen bij het tijdig aansprakelijk stellen van de boekhouder en het nemen van vervolgstappen.

Marrit Piersma
Jurist
MKB Team DAS Rijswijk

Gratis juridische hulp in uw mailbox!

Dat zijn de zakelijke e-mailingen van DAS.

Ontvang per e-mail de nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridisch-financiële tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Meld u nu aan
Ook interessant voor u

Op zoek naar meer informatie, handige tips of voorbeelddocumenten?

Bekijk ons kennisportal