Er is een fout opgetreden in dit component.

Ontslaat decharge een bestuurder van externe aansprakelijkheid?

Nee, decharge ontslaat een bestuurder alleen van interne aansprakelijkheid. Extern blijft een bestuurder verantwoordelijk voor de handelingen die hij heeft verricht in de periode waarin hij bestuurder is geweest.

Decharge betekent overigens dat een bestuurder intern ontslagen wordt van zijn aansprakelijkheid. Decharge wordt verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders.