Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer kan een bestuurder extern aansprakelijk gesteld worden?

Als aangetoond kan worden dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de bestuurder. De Hoge Raad heeft (in het zogenoemde Beklamel-arrest) aangegeven wanneer er sprake is van onrechtmatig handelen. Dit is het geval wanneer de bestuurder namens een vennootschap verplichtingen is aangegaan:

  • - terwijl hij wist of moest begrijpen dat de vennootschap bij het aangaan van de verplichting niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar eigen verplichtingen zou kunnen voldoen en

  • - de vennootschap geen verhaal zou bieden voor de schade die de schuldeiser daardoor zou lijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bestuurdersaansprakelijkheid wordt in de praktijk niet snel aangenomen.

           Degene die aansprakelijk stelt heeft namelijk de bewijslast.