Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik ben het oneens met mijn faillissement. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechtbank? Dan kunt u in verzet of beroep. Overleg dit altijd eerst met de curator. Deze kan aangeven of het beroep of verzet zinvol is.