Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan een faillissement worden opgeheven?

Ja, de curator kan de rechtbank verzoeken om het faillissement wegens gebrek aan baten op te heffen als er geen vermogen meer aanwezig is. Zijn er vorderingen nog niet voldaan? Ook na het opheffen van het faillissement hebben crediteuren het recht om een vordering te incasseren. Dit recht blijft bij het faillissement van een natuurlijk persoon bestaan gedurende 20 jaren na opheffing wegens gebrek aan baten. Bij een rechtspersoon ( bijv. een failliete BV) is er niets meer.