Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer kan ik uitstel van betaling aanvragen?

U kunt een uitstel van betaling aanvragen in de volgende gevallen.
  • U heeft niet te veel schuldeisers die een bevoorrechte positie innemen ten opzichte van ‘gewone’ schuldeisers. De bevoorrechte schuldeisers, zoals banken met pand- of hypotheekrechten en de Belastingdienst, hebben namelijk voorrang en hoeven zich namelijk helemaal niets aan te trekken van het uitstel van betaling.
  • U bent in staat (of zal in staat zijn) om een groot deel van uw schuld in te lossen. De surseance zal er namelijk in de meeste gevallen toe leiden dat de schuldeisers genoegen moeten nemen met gedeeltelijke betaling van hun schuld. Deze verplichting bestaat alleen als tweederde van alle schuldeisers die samen driekwart van de totale schuld vertegenwoordigen akkoord gaan met een gedeeltelijke betaling. Een dergelijk akkoord noemt men ook wel een dwangakkoord. De overige schuldeisers zijn namelijk verplicht om hieraan mee te werken.