Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat moet ik doen als ik als zelfstandig ondernemer een ongeval met letsel heb gehad?

Nadat u een ongeval met letsel hebt gehad is het, naast het invullen van het schadeformulier en het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het ongeval, belangrijk dat u uw huisarts bezoekt. Deze verwijst u mogelijk door naar een specialist. Het artsenbezoek is onder andere noodzakelijk om uw letsel te documenteren en eventuele arbeidsongeschiktheid aan te tonen.
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten, dient u uw arbeidsongeschiktheid daar zo spoedig mogelijk te melden.

Bij een ongeval met letsel kunt u alleen uw schade als natuurlijk persoon verhalen. Uw onderneming als rechtspersoon is niet vorderingsgerechtigd. Het is van belang dat u uw schade goed bijhoudt. Bij schade kunt u denken aan de kosten van het inschakelen van een vervanger of misgelopen opdrachten. Om deze schade te kunnen verhalen, is een schriftelijke onderbouwing noodzakelijk.