Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe zit het met het gebruik van de camerabeelden als bewijsmateriaal?

Het maken van de camerabeelden valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U moet zeer zorgvuldig omgaan met de beelden. Om de beelden in bijvoorbeeld een juridische procedure te kunnen gebruiken, is het raadzaam het maken van de opnamen vooraf aan te kondigen aan het personeel. Zo weet u zeker dat u de beelden ook achteraf kunt gebruiken en dat de rechter de beelden niet aanmerkt als onrechtmatig verkregen bewijs. Verder moet u aannemelijk  maken dat uw belang tot het maken van de beelden zwaarder weegt dan de geschonden privacy van de werknemer.